Český jazyk English language

Piano akordy: Nástroj pro zobrazování a přehrávání akordů.Tóniny a typy akordů
C C♯/Db D D♯/Eb E F F♯/Gb G G♯/Ab A A♯/Hb H

E-mail michal@smrcka.info Twitter @michalsmrcka